Cenník - uctovnictvo

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Cenník

Jednoduché účtovníctvo

Ceny za spracovanie jednoduchého účtovníctva sú uvedené v nasledovnom cenníku. Ceny nie sú striktne dané. Presná cena účtovníctva vždy závisí od konkrétnej dohody s klientom, pri ktorej sa berie do úvahy počet účtovných položiek.
Pri paušálnom vedení jednoduchého účtovníctva je cena za spracovanie jednoduchého účtovníctva už od 30 Eur za jeden mesiac.

Žiadne ďalšie príplatky. V našich cenách sú zahrnuté všetky činnosti. Poskytujeme kompletné účtovné služby.   • Vedenie účtovníctva (hl. kniha, účtovný denník)

 • Spracovanie Daňového priznania vrátane príslušných výkazov,

 • Spracovanie DPH pre mesačného/štvrťročného platcu

     (vrátane kotrolného a súhrnného výkazu),

 • Evidencia majetku (dlhodobého aj krátkodobého),

 • Poradenstvo a konzultácie,

 • Prehľady, štatistiky a reporty podľa potrieb.Podvojné účtovníctvo

Ceny za spracovanie podvojného účtovníctva sú uvedené v nasledovnom cenníku. Ceny nie sú striktne dané. Presná cena účtovníctva vždy závisí od konkrétnej dohody s klientom, pri ktorej sa berie do úvahy počet účtovných položiek.
Pri paušálnom vedení podvojného účtovníctva je cena za spracovanie podvojného účtovníctva už od 30 Eur za jeden mesiac.

Žiadne ďalšie príplatky. V našich cenách sú zahrnuté všetky činnosti. Poskytujeme kompletné účtovné služby.  

 • Vedenie účtovníctva (hl. kniha, účtovný denník),

 • Spracovanie Daňového priznania vrátanie príslušných výkazov,

 • Spracovanie DPH pre mesačného/štvrťročného platcu

     (vrátane kontrolného a súhrnného výkazu),

 • Evidencia majetku (dlhodobého aj krátkodobého),

 • Poradenstvo a konzultácie,

 • Prehľady, štatistiky a reporty podľa potrieb.


Mzdové účtovníctvo

Ceny za spracovanie mzdového účtovníctva sú uvedené v nasledovnom cenníku.
Spracovanie miezd u nás zahŕňa všetky služby:

 • mesačné spracovanie miezd,

 • vypracovanie výkazov,

 • výpočet miezd,

 • spracovanie štandardných výkazov pre klienta,

 • vypracovanie potvrdení pre zamestnancov,

 • komunikácia s poisťovňami,

 • vedenie mzdových listov,

 • ročné zúčtovanie dane z príjmu,

 • zasielanie výkazov do poisťovní a na Daňový úrad,


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky